ห้องผ่าตัด คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

ห้องผ่าตัด คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

มุ่งเน้นให้ผู้ป่วยได้รับการบริการผ่าตัดที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย ตามมาตรฐานวิชาชีพ ด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย และส่งเสริมการปฏิบัติตัวหลังผ่าตัดที่ถูกต้อง เพื่อป้องกันการติดเชื้อหรือภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัด

 

การบริการ

 

ให้บริการผ่าตัดแก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาโรคทางตา แบบไม่นอนค้างคืน (One day Surgery) ได้แก่ ผ่าตัดต้อกระจก ต้อเนื้อ จอประสาทตา แก้ไขหนังตาและเปลือกตา และต้อหิน

 

 

สถานที่

ห้องผ่าตัด คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ชั้น 5

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

☎️ 038 500 600  ห้องผ่าตัด : กด 501