แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

         ประวัติจักษุคลินิก คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพมหานคร ปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งพร้อม ๆ กับที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเปิดดำเนินการ คือตั้งแต่ปี 2535 โดย ศ.คลินิกเกียรติคุณ พญ.ญาณี เจียมไชยศรี เป็นจักษุแพทย์คนแรก และเป็นหนึ่งในคณะกรรมการบริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ในระยะแรกของการเปิดคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ยังไม่มีเครื่องมือต่าง ๆ ท่านให้ความอนุเคราะห์เครื่องมือต่าง ๆ ที่คลินิกส่วนตัวซึ่ง ณ ขณะนั้นตั้งอยู่ที่บริเวณถนนรามคำแหง และยอมปิดคลินิกเพื่อมาถวายงาน และบริหารงานที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาอีกทั้งยังได้ชักชวนจักษุแพทย์ที่ออกตรวจที่โรงพยาบาลศิริรช มาช่วยออกตรวจ แต่เนื่องจากถนนหนทางที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ทำให้การเดินทางมาที่คลินิกฯ ค่อนข้างยากลำบากและผู้รับบริการยังมีไม่มากนัก แพทย์บางท่านมาออกตรวจได้ไม่นาน ท่านก็เป็นจักษุแพทย์เพียงท่านเดียว การตรวจรักษาในช่วงแรก ๆ จะเป็นการรักษาทั่วไป ตรวจวัดสายตา ประกอบแว่น ต่อมาคลินิกเริ่มเป็นที่รู้จัก ถนนเริ่มตัดผ่าน ก็เริ่มมีผู้รับบริการเข้ามาใช้บริการ และมีแพทย์เฉพาะทางเพิ่มขึ้น บุคลากรทางการแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ก็เพิ่มมากขึ้นคลินิกก็พัฒนาขึ้นตามลำดับ

แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

ให้บริการตรวจและดูแลรักษาโรคตาทั่วไปและโรคตาเฉพาะทาง ได้แก่ โรคต้อกระจก โรคต้อหิน โรคจอประสาทตา เช่น โรคจอประสาทตาเสื่อม เบาหวานขึ้นตา จอตาฉีกขาด จอตาหลุดลอก มีการให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาโรคทางตา

 

 

 

 

โดยมีทีมจักษุแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนี้

 • จอตาและน้ำวุ้นตา (Retina and Vitreous)
 • ต้อหิน (Glaucoma)
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง (Oculoplastic and Reconstructive Surgery)
 • ม่านตาอักเสบ (Uveitis)
 • กระจกตา (Cornea)

การบริการของจักษุคลินิก

 

 • ตรวจวัดสายตา
 • ตรวจคัดกรองโรคตา
 • ตรวจสุขภาพตา
 • ตรวจรักษาโรคตาโดยจักษุแพทย์เฉพาะสาขา (Subspecialist) อาทิ ต้อกระจก ต้อหิน โรคจอประสาทตา เช่น เบาหวานขึ้นตา จอประสาทตาฉีกขาดและหลุดลอก
 • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง เช่น การรักษาเปลือกตาเพื่อแก้ไขความผิดปกติ หนังตาม้วน
 • ตรวจรักษาโรคกระจกตาและม่านตาอักเสบ
 • การรักษาด้วยเครื่องเลเซอร์ที่ทันสมัย อาทิ เลเซอร์รักษาโรคจอประสาทตา ได้แก่ เลเซอร์รักษาเบาหวานขึ้นตาจุดภาพชัดบวมน้ำ รอยฉีกขาดที่จอตา เลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์หลังผ่าตัดต้อกระจก การยิงเลเซอร์เพื่อป้องกันและรักษาโรคต้อหินมุมปิด
 • การรักษาด้วยการฉีดยาเข้าน้ำวุ้นตา
 • การผ่าตัดแบบไม่นอนค้างคืน (One-day Surgery)

– ผ่าตัดต้อกระจก
– ผ่าตัดต้อเนื้อ
– ผ่าตัดจอประสาทตา
– ผ่าตัดแก้ไขหนังตาและเปลือกตา
– ผ่าตัดต้อหิน

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

 • เครื่องวัดสายตาและความโค้งกระจกตาอัตโนมัติ (Auto Kerato Refractometer) 
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียมแบบสัมผัส (A-scan ultrasound biometry)
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องวัดความโค้งกระจกตา
 • เครื่องตรวจวัดลานสายตา (Visual Field)
 • เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา
 • เครื่องสแกนวิเคราะห์จอประสาทตาและขั้วประสาทตา OCT (Ocular Coherence Tomography)
 • เครื่องเลเซอร์รักษาจอประสาทตา (Argon Laser Photocoagulation)
 • เครื่องเลเซอร์ป้องกันและรักษาต้อหินมุมปิด (Yag Laser peripheral iridotomy)
 • เครื่องเลเซอร์ถุงหุ้มเลนส์หลังผ่าตัดต้อกระจก (Yag Laser Capsulotomy)

สถานที่

แผนกจักษุ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ชั้น 4

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์

ขอรบกวนโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

☎️ Call center : 038-500-600

 • นัดหมาย 📝 แผนกจักษุ : กด 401