คลินิกทันตกรรม คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

คลินิกทันตกรรม ฉะเชิงเทรา

ประวัติคลินิกทันตกรรม

        คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา กรุงเทพมหานครปัจจุบัน เริ่มก่อตั้งพร้อม ๆ กับคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา โดยมีทันตแพทย์ผู้ถวายงานใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบาท สมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร คือ พล.ท. ทพ.ทวีศักดิ์ ทวีศรี ที่เป็นทั้งผู้บริหารและเป็นทันตแพทย์เพียงท่านเดียวในตอนนั้น ซึ่งตอนก่อสร้างใหม่ ๆ จะสร้างห้องตรวจเดียว ด้วยเพราะเห็นว่ามีทันตแพทย์ท่านเดียว แต่ด้วยวิสัยทัศน์ที่ว้างไกลของท่น จึงขอให้เพิ่มห้องตรวจเป็น 4 ห้องตรวจเพราะท่านคิดว่าศูนย์แพทย์จะต้องเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น หลังจากนั้นก็ได้ชักชวนทันตแพทย์มาออกตรวจด้วย ซึ่งก็ออกตรวจอยู่หลายปีผู้รับบริการก็ยังมีจำนวนน้อย ช่วงหลังพอมีถนนตัดผ่าน การคมนาคมสะดวกมากขึ้น ผู้รับบริการเพิ่มมากขึ้นตามลำดับและต่อมามีการขยายอาคารเพิ่มขึ้นมาอีก คลินิกทันตกรรมได้รับมอบพื้นที่มากขึ้น จึงสามารถขยายห้องตรวจเป็น 12 ห้อง ขณะนี้มีผู้รับบริการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปี 2561 มีผู้ป่วย 59.331 คน และคาดว่าจะเพิ่มอีกกว่า 60,000 คน ในปี 2562

พล.ท. ทพ.ทวีศักดิ์ ทวีศรี ผู้บุกเบิกคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา และคลินิกทันตกรรม ปัจจุบันดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร และยังคงเป็นทันตแพทย์ออกตรวจที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จวบจนปัจจุบัน

คลินิกทันตกรรม คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

ให้บริการ ดูแลรักษา ป้องกัน ปัญหาสุขภาพช่องปากและฟัน ทุกเพศทุกวัย มีแพทย์ทันตกรรมทั่วไปและทันตกรรมเฉพาะทาง โดยมุ่งเน้นการรักษาที่มีคุณภาพตามวิชาชีพ ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง ปลอดภัย เพื่อให้ผู้รับบริการพึงพอใจ โดยเน้นเป้าหมายผู้รับบริการใน จังหวัดฉะเชิงเทราและพื้นที่ใกล้เคียง โดยมีทันตแพทย์ทั่วไป 6 คน และทันตแพทย์เฉพาะทาง 7 คน มียูนิตทำฟัน เริ่มต้น 3 ยูนิต การให้บริการทันตกรรม ประกอบด้วย

  • ทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน : ให้บริการด้วยเครื่องมือจัดฟันแบบต่าง ๆ ตามความเหมาะสม เช่น จัดฟันแบบใส ไม่เห็นลวดจัดฟัน (Invisalign) เป็นต้น
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางสำหรับเด็ก : ให้คำปรึกษา ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ช่องปากและฟันเด็ก ตั้งแต่แรกเกิด – 15 ปี ได้แก่ การเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ การสอนการแปรงฟันที่ถูกวิธี การรักษาคลองรากฟันน้ำนมและครอบฟันน้ำนม
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชี่ยล :ให้บริการผ่าตัดฟันคุด ฟันเกินและฟันฝังในขากรรไกร ผ่าตัดกระดูกงอกในขากรรไกรทั้งบนและล่าง และการใส่รากฟันเทียม
  • ทันตแพทย์เฉพาะทางปริทันต์ : ให้บริการผ่าตัดเหงือก รักษาโรคเหงือกที่มีหินปูนมาก ๆ ให้เป็นปกติ

นอกจากนี้แผนกทันตกรรมยังมีเครื่อง X-RAY แบบดิจิทัล เพื่อตรวจดูกระดูกและฟันในขากรรไกรได้อย่างแม่นยำ (ซึ่งผู้รับบริการจะได้รับปริมาณรังสีน้อยกว่า X-RAY แบบเดิม) เครื่องมือที่ทำให้ปราศจากเชื้อ อย่างทันสมัย เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกคน

         ผู้รับบริการที่มาพบทันตแพทย์ โดยมาทำการตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ ทันตแพทย์จะทำการตรวจและบันทึกสภาพเหงือกและฟันในช่องปาก วางแผนการรักษาอย่างเป็นระบบ โดยเริ่มต้นจากการทำความสะอาดช่องปาก สำหรับผู้รับบริการที่เป็นผู้ใหญ่ ทันตแพทย์จะเป็นห่วงโรคเหงือกเป็นพิเศษ เพราะจะเกิดได้ง่ายกับอายุที่มากขึ้น ดังนั้น ถ้าทันตแพทย์ตรวจพบคราบแข็งของหินน้ำลาย ก็จะทำการขูดหินน้ำลายและขัดทำความสะอาดฟัน ให้ความรู้ แนะนำวิธีการแปรงฟันที่ถูกต้องยิ่งขึ้น รวมถึงการแนะนำการใช้อุปกรณ์ช่วยทำความสะอาดอื่น 9 เช่น ไหมขัดฟัน แปรงชอกฟัน ตามความเหมาะสมของแต่ละคน หากพบฟันผุ ฟันแตก ทันตแพทย์มีเทคนิคใหม่ ๆ หลายอย่าง ในการบูรณะฟันให้สามารถใช้งานได้ตามปกติและคงความสวยงาม กรณีที่ผู้รับบริการต้องการใส่ฟันปลอมทดแทนช่องว่างที่ถูกถอนฟันไป ทันตแพทย์สามารถทำฟันปลอมบางส่วน ชนิดถอดได้หรืออาจทำสะพานฟันติดแน่น ซึ่งจะครอบฟันที่อยู่ทั้งสองด้านของช่องว่าง เพื่อยึดฟันปลอมหนึ่งซี่หรือมากกว่านั้นให้อยู่กับที่ แต่ถ้าพิจารณาแล้วว่ามีความซับช้อนและความยากต่อการรักษา ทันตแพทย์ที่ทำงานทันตกรรมทั่วไปจะทำการส่งต่อทันตแพทย์เฉพาะทาง เพื่อการรักษาที่เหมาะสมต่อไป สำหรับเด็ก ทันตแพทย์จะเอาใจใส่ฟันกรามที่เพิ่งขึ้นมาใหม่เป็นพิเศษ เพื่อดูว่ามีหลุมหรือร่องใด ๆ บนผิวฟัน ซึ่งยากจะทำความสะอาดโดยใช้แปรงสีฟัน โดยจะแนะนำให้อุดร่องนั้น โดยการใช้สารเคลือบหลุมร่องฟัน เพื่อทำให้ผิวฟันเรียบและง่ายต่อการทำความสะอาดจึงเป็นการป้องกันฟันผุ การพบทันตแพทย์ก็ไม่ใช่ประสบการณ์ที่น่ากลัวอีกต่อไป หากผู้รับบริการไปรับการตรวจฟันเป็นประจำทุกปีหรือปีละ 2 ครั้ง ทันตแพทย์เป็นผู้ที่สามารถช่วยป้องกันความทุกข์ทรมานจากการปวดฟัน การสูญเสียฟัน และทำให้ความสามารถในการบดเคี้ยวกลับคืนมา สิ่งตอบแทน คือรอยยิ้มของผู้รับบริการและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สถานที่

แผนกทันตกรรม คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ชั้น 3

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์

ขอรบกวนโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

☎️ 038 500 600

นัดหมาย 📝 แผนกทันตกรรม : กด 301