แผนกหู คอ จมูก คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

แผนกหู คอ จมูก คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา

      แผนกหู คอ จมูก ให้บริการด้านรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกที่มีปัญหาด้าน หูคอจมูก ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยให้คำปรึกษาการรักษาและผ่าตัดเล็กพร้อมด้วยการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์มาช่วยใน    การักษาและตรวจวินิจฉัยโรคอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานแนวทางการรักษาโรคคลินิก หูคอจมูก ให้บริการตรวจวินิจฉัย และรักษาผู้ป่วยโรคทาง หู คอ จมูก ทุกอาการ ทุกกลุ่มอายุ ให้บริการผ่าตัดเล็ก  ตรวจวัดการได้ยินโดยใช้เครื่อง Audiometry การใส่เครื่องช่วยฟัง  ตรวจการทำงานของหูชั้นกลางด้วยเครื่อง  Tympanometry ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคทางหูด้วยกล้อง Microscope ตรวจรักษาและวินิจฉัยโรคทางโพรงจมูกและลำคอ โดยการส่องกล้องนำแสงแบบแท่งแก้ว (Rigid Telescope) หรือการส่องกล้องนำแสงด้วยใยแก้ว (Fiber optic scope) ตรวจความผิดปกติของกล่องเสียงโดยการส่องกล้องนำแสง

การบริการของแผนกหู คอ จมูก

 • การตรวจรักษาด้านหู : ให้บริการตรวจทั่วไปทางหู ดูแลรักษาอาการคันหู ปวดหู หูอื้อ เสียงดังในหู หูดับ หูอักเสบ หูติดเชื้อ แก้วหูทะลุ และความผิดปกติอื่นๆทางหู เวียนศีรษะบ้านหมุน เวียนศีรษะจากน้ำในหูไม่เท่ากัน เป็นต้น
 • การตรวจรักษาด้านคอ : ให้บริการตรวจทั่วไปและเฉพาะทางคอ เจ็บคอ คันคอ ระคายคอ ก้อนที่คอ เนื้องอกที่คอ เนื้องอกที่เส้นเสียง เสียงแหบ จุกแน่นในคอ ไอเรื้อรัง กลืนลำบาก เนื้องอกในช่องปาก ทอนซิลอักเสบ ทอนซิลโต ปัญหานอนกรน และความผิดปกติอื่น ๆ ในช่องคอ เป็นต้น
 • การตรวจรักษาด้านจมูก : ให้บริการตรวจทั่วไปและเฉพาะทางจมูก เช่น จมูกอักเสบ ติดเชื้อ น้ำมูก คันจมูก จาม คัดแน่นจมูก เนื้องอกในจมูก ปัญหาทางไซนัส ติดเชื้อไซนัส การหายใจลำบาก เป็นต้น
 • การตรวจรักษาปัญหาอื่น ๆ : ปัญหาโรคไทรอยด์ ต่อมน้ำลายอักเสบ ความผิดปกติทางหู คอ จมูก ปวดกราม กรามค้าง เป็นต้น

จุดเด่น

 • ผู้เชี่ยวชาญด้าน โสต ศอ นาสิกทั่วไป (General ENT)
 • ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคจมูก และไซนัส (Rhinologist ENT)

เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ใช้ตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาล

 • ชุดโต๊ะตรวจวินิจฉัยหู คอ จมูก พร้อมอุปกรณ์รับและบันทึกภาพ
 • เครื่องมือตรวจการได้ยินผู้ใหญ่ (Audiometer) ตลอดจนการใส่เครื่องช่วยฟัง (Hearing aid)
 • เครื่องตรวจวัดการทำงานของหูชั้นกลาง (Tympanometer)
 • ชุดอุปกรณ์กล้องส่องตรวจ หู คอ จมูก (Fiber Optic Laryngoscope) พร้อมอุปกรณ์รับและบันทึกภาพ
 • กล้องส่อง หู คอ จมูก (Microscope) พร้อมอุปกรณ์รับและบันทึกภาพ

สถานที่

แผนกหู คอ จมูก คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา ชั้น 2

เปิดให้บริการทุกวันจันทร์-วันอาทิตย์

ขอรบกวนโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ

☎️ 038 500 600

นัดหมาย 📝 แผนกหู คอ จมูก : กด 203