โปรแกรมตรวจสุขภาพคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับบุคคลทั่วไป ครอบครัวรัฐวิสาหกิจ และครอบครัวข้าราชการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ

🎈 กรุณางดอาหาร และเครื่องดื่มอย่างน้อย 10-12 ชั่วโมง ก่อนการตรวจ (น้ำเปล่าจิบได้เล็กน้อย) และควรงดอาหารที่มีไขมันสูง อย่างน้อย 3 วัน

🎈 ควรหลีกเลี่ยงน้ำหวาน หรือน้ำอัดลม หรืออาหารหวานจัด เพราะอาจจะทำให้ปัสสาวะมีน้ำตาลปน

🎈 การตรวจมะเร็งปากมดลูก หรือตรวจปัสสาวะ ควรตรวจก่อนและหลังมีประจำเดือน 7 วัน เพราะอาจทำให้มีเลือดปนเปื้อนได้

🎈 ควรสวมเสื้อที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับแขน

🎈 ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ไม่ควรอดนอนก่อนการตรวจสุขภาพ

🎈 หากสงสัยว่าตั้งครรภ์ โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ให้ทราบล่วงหน้า

🎈 งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับการตรวจ อย่างน้อย 72 ชั่วโมง

🎈 ยารักษาโรคประจำตัว สามารถรับประทานได้ตามปกติ

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับบริการ ขอความกรุณานัดหมายล่วงหน้า

โทรศัพท์ 0-2308-7600

Leave a reply