โรคต้อหินมุมปิดเฉียบพลัน(Acute angle closure glaucoma; AACG)

เมื่อความดันในลูกตาขึ้นสูงอย่างรวดเร็ว นั่นบอกถึงภาวะฉุกเฉินของตาคุณ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างถูกต้องและในเวลาที่เหมาะสม อาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นที่ถาวรได้ เราเรียกโรคนี้ว่า“โรคต้อหินเฉียบพลัน” Acute angle-closure glaucoma หรือโดยย่อ AACG

สาเหตุ

               เกิดจากโครงสร้างของลูกตาผิดแปลกไปจากคนปกติ คือมีช่องลูกตาด้านหน้า (ช่องว่างระหว่างกระจกตากับแก้วตา) แคบและตื้น จึงมีมุมระบายน้ำเลี้ยงลูกตา (มุมระหว่างกล้ามเนื้อม่านตากับกระจกตา) แคบกว่าปกติเมื่อมีเหตุที่ทำให้กล้ามเนื้อม่านตาหดตัว (ทำให้เห็นรูม่านตาขยายตัว) เช่น อยู่ในที่มืดใช้ยาหยอดหรือยากินที่ทำให้รูม่านตาขยาย (เช่น Isopto-atropine 1%, Tropicamide (Mydriacyl 1%) ก็จะทำให้มุมระบายน้ำเลี้ยงลูกตาถูกปิดกั้นนอกจากนี้ยังมีภาวะที่เลนส์ตาหนาจากต้อกระจก (เมื่อมีอายุที่มากขึ้น)และความยาวลูกตาสั้นก็จะสามารถทำให้มุมตาแคบมากขึ้น ด้วยสาเหตุที่กล่าวนั้นทำให้มุมตาเกิดการปิดกั้นเฉียบพลัน น้ำเลี้ยงลูกตาระบายออกไปไม่ได้ ก็เกิดคั่งอยู่ในลูกตา ทำ ให้ความดันในลูกตาสูงขึ้นเฉียบพลัน เกิดอาการของโรคต้อหินเฉียบพลัน (ปวดศีรษะและปวดตาข้างเดียว ตาพร่ามัว) ปวด ขึ้นทันทีทันใด

อาการต้อหินเฉียบพลัน


     ปวดตา และปวดศีรษะข้างหนึ่งอย่างฉับพลัน   มีอาการตาพร่ามัว ตาแดง มองเห็นแสงสีรุ้งรอบดวงไฟ บางรายคลื่นไส้อาเจียนร่วมด้วย  และอาจสังเกตได้ว่าบริเวณกระจกตาดำดูขุ่นกว่าปกติ 

การป้องกันและรักษา

           ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 40 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่มีประวัติคนในครอบครัวเป็นโรคนี้ ควรตรวจสุขภาพตาและความดันลูกตาเป็นประจำอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าพบว่ามีความผิดปกติ จักษุแพทย์จะแนะนำแนวทางการรักษา เช่นการใช้ยา การรักษาโดยการยิงเลเซอร์หรือการผ่าตัดและเฝ้าติดตามเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะต้อหินเฉียบพลันในอนาคต
หากปล่อยไว้ไม่ได้รับการรักษาให้ทันท่วงที ความดันลูกตาที่สูงขึ้นฉับพลันเป็นเวลาติดต่อกันหลายวันจะส่งผลทำลายเส้นประสาทตาทำให้สูญเสียการมองเห็นอย่างถาวรได้

ข้อมูล : โดยแพทย์หญิง สุธาภัทร์ นิลพัฒนากร : จักษุแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคต้อกิน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือทำนัดหมาย กรุณาติตด่อที่  เบอร์โทร 02 3087600 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา    กทม  และ เบอร์โทร 038-500 600 คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา   ฉะเชิงเทรา

Leave a reply