📢 ประกาศ คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จะดำเนินการทำลายเวชระเบียนที่ขาดการติดต่ออย่างต่อเนื่อง 5 ปี

Leave a reply