📢 ประกาศ | ปิดปรับปรุงพื้นที่ 🚧⛔️

คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ปิดปรับปรุงพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน – 15 ธันวาคม 2566

⛔️ อาคารเวชกรรมฟื้นฟู (เดิม)

⛔️ บริเวณลานชงโค

⛔️ ปิดใช้งานสะพานข้ามคลอง บริเวณหน้า 7-11

⛔️ ปิดใช้ประตูอาคารบวรฯ ฝั่งลานชงโค

กรุณาใช้ทางเชื่อมอาคาร ชั้น 3 (ฝั่งแผนกสูติ-นรีเวชกรรม)

หรือใช้สะพาน หมายเลข 3

หมายเหตุ : ย้ายจุดบริการรถรับ-ส่ง ไปที่บริเวณหน้าอาคารบวรเวชรักษ์ (ฝั่งเวรเปล)

ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ค่ะ 🙏

Leave a reply