📢 ประชาสัมพันธ์ เรื่องระบบคิวอัตโนมัติ

ขั้นตอนการใช้ระบบคิวอัตโนมัติ เพื่อรับยา และชำระเงิน

ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา จะเริ่มใช้ระบบคิวอัตโนมัติที่ห้องยา และการเงิน อาจมีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนการรับยา และการชำระเงิน

จึงประกาศมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

Leave a reply