13 มีนาคม 2565 | กราบนมัสการ ถวายมุทิตาสักการะ ฉลองอายุวัฒนมงคล 84 ปี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)

วันที่ 13 มีนาคม 2565

คณะผู้บริหารคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา นำโดยคุณกรองสิญจน์ กนิษฐสุต กรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร พร้อมด้วย นพ.พิทักษ์ ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อำนวยการ เดินทางเข้ากราบนมัสการ ถวายมุทิตาสักการะ ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๔ ปี พระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) เจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และกรรมการมหาเถรสมาคม ณ วัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยมี พระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เป็นผู้ดำเนินการแทน

Leave a reply