2 มิถุนายน 2565 | คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565

วันที่ 2 มิถุนายน 2565

เวลา 07.30 น. นายแพทย์พิทักษ์ ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อำนวยการคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา เข้าร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 ณ ลานหน้าวังลดาวัลย์ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์

และในเวลา 08.30 น. แผนกสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนคลินิกฯ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ประจำปี 2565 และร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ ห้องประชุมวังทอง 1 ชั้น 6 สำนักงานเขตวังทองหลาง

Leave a reply