2 เมษายน 2567 | พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

Leave a reply