7 มกราคม 2565 | กราบนมัสการพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล)

วันที่ 7 มกราคม 2565

นายแพทย์ธีรพล โตพันธานนท์ กรรมการผู้อำนวยการคลินิกฯ พร้อมด้วย แพทย์หญิงจริยา แสงสัจจา และนายแพทย์พิทักษ์ ตั้งชนะชัยอนันต์ รองผู้อำนวยการ เข้ากราบนมัสการพระธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) กรรมการมหาเถรสมาคม และเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก เนื่องในศุภวาระขึ้นปีใหม่ 2565 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

Leave a reply