ทพญ.กุสลี วิไลรัตน์
KUSSALEE WILAIIRAT,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพุธ17.00 - 20.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันศุกร์15.30 - 19.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600