ทพญ.ขนิษฐา กิจเจริญไชย
KHANITTHA KITJAROENCHAI,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม (ฉะเชิงเทรา)
ความเชี่ยวชาญ : ปริทันตวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพุธ17.00 - 20.00 น. คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราออกตรวจสัปดาห์ 2 , 4 ของเดือน
วันเสาร์09.00 - 17.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราออกตรวจสัปดาห์ 2 , 4 ของเดือน
วันอาทิตย์09.00 - 14.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราออกตรวจสัปดาห์ 2 , 4 ของเดือน
(เริ่ม 1 ส.ค. 66)
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อที่ 📝 Call center
☎️ ฉะเชิงเทรา : 038-500-600
กด 301 แผนกทันตกรรม