ทพญ.จงกล ปฐมบุรี
JONGKOL PATHOMBURI,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์09.00 - 16.00 น.
ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันอังคาร09.00 - 16.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันศุกร์09.00 - 16.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600