ทพญ. ชนิดา เชื้อพลากิจ
CHANIDA CHUEAPALAKIJ,D.D.S

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ :  ทันตกรรมสาขาปริทันตวิทยา(รักษาโรคเหงือก)

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร09.00 - 14.00 น.ตึกบวรเวชรักษ์ชั้น 2 แผนกทันตกรรม
วันพุธ09.00 - 14.00 น.ตึกบวรเวชรักษ์ชั้น 2 แผนกทันตกรรม-
วันพฤหัสบดี09.00 - 14.00 น.ตึกบวรเวชรักษ์ชั้น 2 แผนกทันตกรรม-
วันศุกร์13.00 - 17.00 น.ตึกบวรเวชรักษ์ชั้น 2 แผนกทันตกรรม (ยกเว้นสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน)
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600