ทพญ.ชลธิชา อารมย์เสรี
CHONTHICHA AROMSEREE, D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม ฉะเชิงเทรา
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์17.00 - 20.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราสัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน
วันเสาร์09.00 - 12.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 038 500 600