ทพญ.ณวรา สสิตานนท์
NAVARA SASITANONT,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์08.30 - 18.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันอังคาร08.30 - 16.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพุธ08.30 - 18.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพฤหัสบดี08.30 - 16.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันศุกร์08.30 - 16.30 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันเสาร์08.30 - 11.30 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600