ทพญ.ดวงรัตน์ พลนิวัตน์วงศ์
DUANGRAT PHOLNIWATWONG,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์-
วันอังคาร08.00 - 16.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราสิ้นสุด 3 ก.ย. 67
วันพุธ08.00 - 16.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรา-
วันพฤหัสบดี08.00 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์-
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อที่ 📝 Call center
☎️ ฉะเชิงเทรา : 038-500-600
กด 301 แผนกทันตกรรม