ทพญ.ดวงรัตน์ พลนิวัตน์วงศ์
DUANGRAT PHOLNIWATWONG,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมประดิษฐ์

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์ 08.00 - 12.00 น.อาคาร บวรเวชรักษ์ ชั้น 2เริ่ม 2 พ.ค. 65
วันอังคาร08.00 - 17.00 น.ฉะเชิงเทรากรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
วันพุธ08.00 - 17.00 น.ฉะเชิงเทรากรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
วันพฤหัสบดี08.00 - 12.00 น.อาคาร บวรเวชรักษ์ ชั้น 2เริ่ม 2 พ.ค. 65
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อที่ 📝 Call center
☎️ ฉะเชิงเทรา : 038-500-600
กด 301 แผนกทันตกรรม