ทพญ.ทิพรัตน์ วีรวรรณ
TIPARAT VIRAVAN,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพุธ08.00 - 17.00 น. สาขา ฉะเชิงเทรา
วันพฤหัสบดี17.00 - 20.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์(สัปดาห์ที่ 1 , 3 ของเดือน)
วันศุกร์13.00 - 18.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันเสาร์ 09.00 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์(สัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5 ของเดือน)
วันอาทิตย์09.00 - 18.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600