ทพญ.ปฐมพร จงจรวยสกุล
PATHOMPORN CHONGCHARUEYSKUL, D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม (ฉะเชิงเทรา)
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมจัดฟัน

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันเสาร์09.00 - 20.00 น.ฉะเชิงเทรา สัปดาห์ที่ 1 กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
วันอาทิตย์09.00 - 17.00 น.ฉะเชิงเทรา สัปดาห์ที่ 1, 2, 3 กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
(สิ้นสุด 1 เม.ย.66)
วันอาทิตย์09.00 - 20.00 น.ฉะเชิงเทรา สัปดาห์ที่ 1, 2, 3 กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
(เริ่ม 2 เม.ย.66)
วันที่แพทย์งดตรวจ
-