ทพญ. ผุดผ่อง อยู่ประเสริฐ
POODPONG EUPRASERT,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์
13.00 - 16.30 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพุธ13.00 - 16.30 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันศุกร์08.30 - 16.30 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันเสาร์ 08.30 - 16.30 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600