ทพ.กานต์ โอฬารรัตน์มณี
KAN ORANRATMANEE,D.D.SS

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม(ฉะเชิงเทรา)
ความเชี่ยวชาญ : วิทยาเอนโดดอนต์

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร17.00 - 20.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราสิ้นสุด 2 ต.ค. 66
วันอังคาร09.00 - 20.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราเริ่ม 3 ต.ค. 66
วันพฤหัสบดี09.00 - 15.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทราเริ่ม 3 ต.ค. 66
วันอาทิตย์08.00 - 20.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรายกเว้นสัปดาห์ที่ 5 ของเดือน
สิ้นสุด 29 ต.ค. 66
วันอาทิตย์08.00 - 17.00 น.คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนา ฉะเชิงเทรายกเว้นสัปดาห์ที่ 5 ของเดือน
เริ่ม 5 พ.ย. 66
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 038-500-600