ทพ.ชัยรัตน์ รัตนพงศ์ไพศาล
CHATRAT RATTANAPONGPAISARN,D.D.S.

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันเสาร์ 08.00 - 12.00 น. ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์(สัปดาห์ที่ 1 , 2 , 3 , 4 ของเดือน)
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600