ทพ.วรเชษฐ์ เวชมงคลกร
VORACHES VECHMONGCOLKORN, D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพุธ17.00 - 20.00 น.ฉะเชิงเทรา
วันศุกร์17.00 - 20.00 น.ฉะเชิงเทรา
วันเสาร์08.00 - 20.00 น.ฉะเชิงเทราสัปดาห์ที่ 3,4,5
วันอาทิตย์08.00 - 20.00 น.ฉะเชิงเทรา
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อที่ 📝 Call center
☎️ ฉะเชิงเทรา : 038-500-600
กด 301 แผนกทันตกรรม