ทพ.สถาพร จันทร
SATHAPORN CHANTHORN, D.D.S

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกทันตกรรม (ฉะเชิงเทรา)
ความเชี่ยวชาญ :  ทันตกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร09.00 - 16.00 น.ฉะเชิงเทรา กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
วันพฤหัสบดี09.00 - 16.00 น.ฉะเชิงเทรา กรุณาโทรนัดหมายล่วงหน้า
วันที่แพทย์งดตรวจ
-