ทพ. สิทธิเดช นิลเจริญ
SITTIDEJ NINCHAROEN,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์16.00 -20.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันอังคาร16.00 -20.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพุธ16.00 -20.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพฤหัสบดี16.00 -20.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันศุกร์16.00 -20.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันเสาร์ 13.30 - 20.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600