ทพ.สุรินทร์ ตั้งสุภูมิ
SURIN TANGSUPHOOM,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์ 08.00 - 11.30 น. .ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันอังคาร 08.00 - 11.30 น. ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพุธ 08.00 - 11.30 น. ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพฤหัสบดี 08.00 - 11.30 น. ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันศุกร์ 08.00 - 11.30 น. ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์สัปดาห์ ที่ 1, 3 และ 5 (สิ้นสุด 31 มี.ค. 66 )
วันศุกร์ 08.00 - 11.30 น. ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์สัปดาห์ ที่ 2 และ 4 ของเดือน
วันเสาร์ 08.00 - 11.30 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600