ทพ.เมธี หาญพานิช
METHEE HANPANICH,D.D.S

คลินิกการแพทย์ : คลินิกทันตกรรม
ความเชี่ยวชาญ : ทันตกรรม

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร17.00 - 19.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพุธ17.00 - 19.00 น.ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
วันพฤหัสบดี17.00 - 19.00 น. (ยกเว้น สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน)ชั้น 2 อาคารบวรเวชรักษ์
หากต้องการนัดหมายแพทย์ กรุณาติดต่อมาที่ 02 308 7600