นต.หญิง พญ.วรุณฉัตร อิสริยภัทร์
WAROONCHAT ISSARIYAPAT,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา (cornea & uveitis)

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์ 16.30 - 18.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร -
วันเสาร์ 08.30 - 17.00 น.สาขาฉะเชิงเทราสัปดาห์ที่ 2 , 4 ของเดือน
วันเสาร์ 08.30 - 12.00 น.สาขาฉะเชิงเทราสัปดาห์ที่ 1 ,3, 5 ของเดือน
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันจันทร์ ที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 - 18.00 น.