นพ. จิรยุทธ์ สุโภคเวช
CHIRAYUT SUPOKAWEJ,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์08.00 - 11.30 น. ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันอังคาร08.00 - 11.30 น. ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันพุธ08.00 - 11.30 น. ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันพฤหัสบดี08.00 - 11.30 น. ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันศุกร์09.00 - 12.00 น. สาขาฉะเชิงเทรา-
วันอาทิตย์08.00 - 11.30 น. ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร
วันอาทิตย์13.30 - 15.30 น. สาขาฉะเชิงเทราเฉพาะสัปดาห์ที่ 1,3,5
เริ่มตรวจ1พ.ค.65
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 08.00 - 11.30 น.