นพ. ชยพัทธ์ ชยุพงค์
CHAYAPATH CHAYUPONG,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกบวร 1
ความเชี่ยวชาญ :  จิตเวช

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร 12.00 - 19.00 น. อาคารบวรเวชรักษ์ ชั้น 1-
วันเสาร์08.00 - 19.00 น. (ออกเฉพาะสัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5 ของเดือน)อาคารบวรเวชรักษ์ ชั้น 1
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันอังคาร ที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ ที่ 30 ธันวาคม 2566 เวลา 08.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ ที่ 30 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 2 เมษายน 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 21 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 28 พฤษภาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 25 มิถุนายน 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ ที่ 29 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 2 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 30 กรกฎาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 13 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 27 สิงหาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ ที่ 31 สิงหาคม 2567 เวลา 08.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 17 กันยายน 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 1 ตุลาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 15 ตุลาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ ที่ 19 ตุลาคม 2567 เวลา 08.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 29 ตุลาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 12 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 26 พฤศจิกายน 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันเสาร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เวลา 08.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 3 ธันวาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 17 ธันวาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 12.00 - 19.00 น.