นพ. ชัชวาล นาคะเกศ
CHAJCHAWAN NAKHAKES,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกอายุรกรรม 1
ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมโรคเลือด

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร17.00 - 20.00 น. ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพฤหัสบดี17.00 - 20.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันเสาร์08.00 - 12.30 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันเสาร์ ที่ 16 มีนาคม 2567 เวลา 08.00 - 12.00 น.
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 17.00 - 20.00 น.