นพ. ณัฐพงศ์ บิณษรี
NATTAPONG BINSRI,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกบวร 1
ความเชี่ยวชาญ :   ยูโร

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร16.00 - 18.00 น.ชั้น 1 อาคารบวรเวชรักษ์-
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 - 18.00 น.