นพ.ตระกูล ฟูเจริญยศ
TRAKOOL FOOJAREONYOS,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญ :  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพฤหัสบดี13.00 - 15.00 น. ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันเสาร์ 13.00 - 15.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์แจ้งงดออกตรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.