นพ.ทรงศักดิ์ เลาหวินิจ
SONGSAK LAWHAVINIT,M.D.

คลินิกการแพทย์ :   คลินิกตรวจสุขภาพ
ความเชี่ยวชาญ :   เวชปฏิบัติทั่วไป

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร09.30 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร
วันพุธ09.30 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร
วันพฤหัสบดี09.30 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร-
วันศุกร์09.30 - 12.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคาร
วันเสาร์09.00 - 11.00 น.ชั้น 2 อาคารราชเวชชาคารสัปดาห์ที่ 2 , 3 , 4 และ 5 ของเดือน
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันอังคาร ที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันพุธ ที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
วันจันทร์ ที่ 3 มกราคม 2566 เวลา 09.30 - 12.00 น.