นพ. ทองดี เบญจเจริญวงศ์
TONGDEE BENJACHAROENWONG,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกอายุรกรรม 1
ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมทั่วไป

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพุธ18.00 - 20.00 น. ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคารตรวจเฉพาะ สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
วันเสาร์08.00 - 12.00 น. ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร
วันอาทิตย์08.00 - 12.00 น. ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันอาทิตย์ ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น.
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น.
วันพุธ ที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น.
วันพุธ ที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น.