นพ.ธานี ตั้งอรุณสันติ
THANI TANGARUNSANTI ,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกอายุรกรรม 1
ความเชี่ยวชาญ :  ข้อ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร09.00 - 12.00 นชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพฤหัสบดี13.00 - 15.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันศุกร์09.00 -12.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์งดตรวจ
- วันพฤหัสบดี ที่ 30 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.
- วันอังคาร ที่ 11 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- วันพฤหัสบดี ที่ 13 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.
- วันศุกร์ ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- วันอังคาร ที่ 23 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฏาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.
- วันศุกร์ ที่ 26 กรกฏาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- วันพฤหัสบดี ที่ 29 สิงหาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.
- วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- วันอังคาร ที่ 3 กันยายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- วันอังคาร ที่ 24 กันยายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- วันพฤหัสบดี ที่ 26 กันยายน 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.
- วันศุกร์ ที่ 27 กันยายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.