นพ.ธานี ตั้งอรุณสันติ
THANI TANGARUNSANTI ,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกอายุรกรรม 1
ความเชี่ยวชาญ :  ข้อ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร09.00 - 12.00 นชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพฤหัสบดี13.00 - 15.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันศุกร์09.00 -12.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์งดตรวจ
- วันศุกร์ ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
- วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 13.00 - 15.00 น.
- วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.