นพ.นราพงษ์ หังสพฤกษ์
NARAPHONG HANGSAPHUK,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกศัลยกรรมกระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญ :  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์16.00 - 19.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันอังคาร17.00 - 19.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพุธ16.00 - 20.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์แจ้งงดออกตรวจ
วันอังคาร ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันพุธ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.00 - 20.00 น.
วันจันทร์ ที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 - 19.00 น.
วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 - 19.00 น.
วันอังคาร ที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 17.00 - 19.00 น.
วันพุธ ที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 16.00 - 20.00 น.