นพ. วิชู ตั้งสุขนิรันดร
WICHOO TANGSUKNIRUNDORN,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกศัลยกรรมทั่วไป
ความเชี่ยวชาญ :  ศัลยกรรมกระดูกและข้อ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์15.30 - 20.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพุธ16.00 - 20.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันอาทิตย์09.00 - 12.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคารสัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5 ของเดือน
วันที่แพทย์งดตรวจ
-