นพ.บุญวัฒน์ จะโนภาษ

คลินิกการแพทย์ :   คลินิกศัลยกรรม กระดูกและข้อ
ความเชี่ยวชาญ :   ออร์โธปิดิกส์

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่ 
วันจันทร์09.00-12.00 น.
14.00-17.00 น.
ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันอังคาร09.00-12.00 น.
14.00-17.00 น.
ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพุธ09.00-12.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพฤหัสบดี09.00-12.00 น.
14.00-17.00 น.
ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันศุกร์09.00-12.00 น.
14.00-17.00 น.
ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันเสาร์13.00-20.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์แจ้งงดออกตรวจ
วันศุกร์ ที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น.
วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 17.00 น.
วันพุธ ที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.
วันพุธ ที่ 26 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.