นพ.ปัญเกียรติ โตพิพัฒน์
PUNKIAT TOPIPAT, M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกหัวใจ
ความเชี่ยวชาญ :  โรคหัวใจ และหลอดเลือด

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันพฤหัสบดี18.00 - 20.00 น.ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร
วันอาทิตย์14.00 - 16.00 น.ชั้น 3 อาคารราชเวชชาคาร
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ 2 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 5 พฤษภาคม2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 12 พฤษภาคม2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 21 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 13 ตุลาคม 2567 เวลา 14.00 - 16.00 น.
วันพฤหัสบดี ที่ 17 ตุลาคม 2567 เวลา 18.00 - 20.00 น.