นพ.ปิติพงศ์ สุรเมธากุล
PITIPONG SURAMETHAKUL, M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ :  จักษุวิทยา (โรคต้อหิน)

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันศุกร์16.00 - 18.00 น.ชั้น 4 อาคารราชเวชชาคาร
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 16.00 - 18.00 น.