พ.ท.นพ. ชาติวุฒิ ค้ำชู
CHARTWUT CUMCHOO,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกอายุรกรรม 1
ความเชี่ยวชาญ :  ข้อ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอังคาร07.30 - 08.30 นชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันพฤหัสบดี15.00 - 16.30 นชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันอาทิตย์13.00 - 15.30 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ 7 มีนาคม 2566 เวลา 15.00 - 16.30 น.