นพ.พศวีร์ เขมะพิพัฒน์
PHOTSAWEE KHEMAPHIPHAT,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกอายุรกรรม 1
ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมโรคเลือด

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันจันทร์16.30 - 19.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันอังคาร09.00 - 12.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันอังคาร ที่ 16 เมษายน 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น.