นพ.พิศิษฐ์ ปรีชาวัฒน์
PISIT PREECHAWAT,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันศุกร์09.00 - 12.00 น. ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันเสาร์09.00 - 11.30 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันศุกร์ ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น.