นพ.ภักดี สี่ศิลปชัย
PAKDEE SEESILLAPACHAI,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกอายุรกรรม 1
ความเชี่ยวชาญ : อายุรกรรมโรคระบบทางเดินหายใจ

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันอาทิตย์13.00 - 19.00 น.ชั้น 1 อาคารราชเวชชาคาร-
วันที่แพทย์งดตรวจ
วันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2566 เวลา 13.00 -19.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 3 ธํนวาคม 2566 เวลา 13.00 -19.00 น.