นพ.รณกร ปัญจพงษ์
RONAKORN PANJAPHONGSE,M.D.

คลินิกการแพทย์ :  คลินิกจักษุ
ความเชี่ยวชาญ : จักษุวิทยา

ตารางแพทย์

วันเวลาสถานที่หมายเหตุ
วันศุกร์16.30 - 19.00 น.ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
วันเสาร์08.00 - 17.00 น.
ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคารสัปดาห์ที่ 1 , 3 , 4 , 5 ของเดือน
วันอาทิตย์08.00 - 11.00 น.สาขาฉะเชิงเทราสัปดาห์ที่ 1 , 3 , 5 ของเดือน
วันอาทิตย์13.30 - 17.30 น.
ชั้น 4 ตึกราชเวชชาคาร-
แพทย์แจ้งงดตรวจ
วันเสาร์ ที่ 2 เมษายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 เวลา 16.30-17.30 น.
วันเสาร์ ที่ 9 เมษายน 2565 เวลา 08.00-17.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 10 เมษายน 2565 เวลา 16.30-17.30 น.
วันเสาร์ ที่ 16 เมษายน 2565 เวลา 08.30-15.30 น.
วันอาทิตย์ ที่ 17 เมษายน 2565 เวลา 13.30-17.30 น.
วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2565 เวลา 16.30 - 19.00 น.
วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565 เวลา 08.00 - 17.00 น.
วันอาทิตย์ ที่ 30 ตุลาคม 2565 เวลา 13.30-17.30 น.
วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.30 - 19.00 น.
วันเสาร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00-15.30 น.
วันอาทิตย์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 - 18.00 น.